Spoorwegen en de sneeuwfrees

De sneeuwfrees is een motorisch aangedreven sneeuwschuiver, die veelal wordt ingezet bij sneeuwoverlast. Tijdens strenge winters met veel sneeuwval zetten veel spoorwegmaatschappijen deze machine in, om hun spoorwegen sneeuwvrij te houden. De sneeuwfrees is in het bezit van een meerbladige rotor die sneeuw van het spoor weg kan malen. Anders dan bij de veel oudere sneeuwploeg, die de sneeuw opzij duwt, wordt de sneeuw door de sneeuwfrees volledig vermalen, waardoor veel grotere hoeveelheden sneeuw worden verwijderd. De sneeuwfrees kan dus goed ingezet worden bij heftige sneeuwval en stapels sneeuw op het spoor.

Geschiedenis van de sneeuwfrees

J.W. Elliott, een tandarts uit Canada, vindt in 1860 de sneeuwfrees uit. De Canadees Orange Jull, zorgt er daarna voor dat de ontwerpen van Elliott in een verkoopbaar exemplaar worden veranderd. Dit winkelexemplaar wordt uiteindelijk in elkaar gezet door de gebroeders Leslie in 1883. Ze hebben de ontwerpen van Jull gekocht, om een goedlopende zaak te beginnen. Deze gaat de Rotary Steam Shovel Manufacturing Company heten. De twee broers schoppen het ver en worden uiteindelijk de marktleiders in de stoomsneeuwfreessector. Uiteindelijk wordt de stoomsneeuwfrees gemoderniseerd, en een dankbaar gebruikte hulp bij het sneeuwruimen overal ter wereld. Met name allerlei spoorwegbedrijven maken veel gebruik van de sneeuwfrees.

Werking van de sneeuwfrees

Over het algemeen zetten de spoorwegen de sneeuwfrees pas in na zeer heftige sneeuwval, als een sneeuwploeg niet meer voldoende sneeuw opzij kan schuiven. Vaak is de sneeuwfrees verbonden aan een voertuig dat wordt voortgedreven door meerdere locomotieven. De rotor van de sneeuwfrees wordt in beweging gebracht door een motor die in zich in de locomotief bevindt. De sneeuw wordt vervolgens vermalen en door een buis weggevoerd, die uitkomt op een luik dat op het rotorhuis is gemonteerd. De gebruiker kan de machine zo instellen dat de sneeuw links dan wel rechts van het spoor valt. Met behulp van de sneeuwfrees kunnen dus bijzonder eenvoudig grote hoeveelheden sneeuw worden geruimd.
Naar boven