Wegenbelasting berekenen:


Hoogte van de wegenbelasting


Wegenbelasting of motorrijtuigenbelasting is gebaseerd op het in bezit hebben van een motorvoertuig. Het maakt dus niet uit hoeveel kilometers iemand per jaar aflegt, dit is niet van invloed op de hoogte van het bedrag dat betaald moet worden. Wel is de hoogte van de wegenbelasting afhankelijk van het type motorvoertuig, het gewicht van het motorvoertuig, of deze zakelijk en/of privé gebruikt wordt, wat voor soort brandstof het voertuig gebruikt en hoe oud het motorvoertuig is. Belangrijk is ook hoe milieubelastend het motorvoertuig is. Daarnaast kan de hoogte van de wegenbelasting per provincie in Nederland verschillen.


Wanneer moet ik wegenbelasting betalen?

Zodra het kentekenbewijs van een motorvoertuig op uw naam staat, is het motorvoertuig wettelijk gezien uw eigendom en bent u hierover wegenbelasting verschuldigd. Het maakt hierbij niet uit of ook daadwerkelijk gebruik van de openbare weg wordt gemaakt. Het verschuldigd zijn van wegenbelasting wordt puur gebaseerd op het kentekenbewijs.


Mogelijkheden tot het betalen van wegenbelasting
Het betalen van wegenbelasting kan per kwartaal of per jaar gedaan worden. Deze perioden lopen niet gelijk aan een kalenderjaar, maar zijn afhankelijk van wanneer het kentekenbewijs van het motorvoertuig is verstrekt. Het betalen van de wegenbelasting kan via acceptgiro of automatische incasso, waarbij het bedrag iedere maand van uw rekening wordt afgeschreven. Na sloop of verkoop van een motorvoertuig hoeft hierover geen wegenbelasting meer te worden betaald. Hiervoor is wel een vrijwaringsbewijs noodzakelijk, waarmee bewezen kan worden dat het voertuig niet meer op uw naam staat. Eventuele teveel betaalde belasting voor de rest van het jaar krijgt u dan automatisch terug.


Vrijstellingen voor oude en schone auto's
Er zijn een aantal uitzonderingen waarbij geen wegenbelasting betaald hoeft te worden, bijvoorbeeld voor oldtimers die minimaal 30 jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen. Voor vrachtwagens en bussen geldt deze regeling alleen als deze niet bedrijfsmatig gebruikt worden. Indien van toepassing dient echter nog wel brandstoftoeslag betaald te worden. Momenteel is er een overgangsregeling van toepassing waarbij vrijstelling van wegenbelasting tevens kan gelden bij een te naam stelling van een motorvoertuig tussen 1987 en 1990, waarbij minimaal 26 jaar zijn verstreken.

Ook met een schone auto is het mogelijk om geen wegenbelasting te hoeven betalen. Deze regeling geldt sinds 1 april 2010 voor auto's met een zeer lage co2-uitstoot. In het geval van een dieselmotor mag de maximale uitstoot 95 gram co2 per kilometer bedragen, bij andere motoren is de maximale uitstoot vastgesteld op 110 gram co2 per kilometer. Auto's die op bio-ethanol rijden komen niet in aanmerking voor deze regeling omdat deze het milieu teveel belasten.


Tijdelijke vrijstelling bij geen gebruik
Normaal gesproken moet er ook wegenbelasting betaald worden wanneer er geen gebruik van een motorvoertuig wordt gemaakt. Het is echter mogelijk om tegen betaling een schorsing van het kenteken aan te vragen wanneer het motorvoertuig minimaal drie maanden niet gebruikt zal worden. Een schorsing geldt standaard voor een periode van 12 maanden. Wanneer de eigenaar eerder weer van het motorvoertuig gebruik wil maken, dan moet de schorsing eerst worden opgeheven. Tijdens de periode van de schorsing hoeft geen wegenbelasting te worden betaald. De voorwaarde hieraan is wel dat het motorvoertuig zich niet op de openbare weg mag bevinden. Hieronder vallen ook publieke parkeerplaatsen.


 
Zoeken

van 

De meest populaire modellen