Ga naar hoofdinhoud
Bericht

Na het inloggen kun je AutoScout24 nog beter gebruiken.

  • Synchroniseer favorieten
  • Zoekopdrachten opslaan
  • Adverteren

De impact van het klimaatakkoord voor leaserijders

Eind juni presenteerde kabinet Rutte het nieuwe klimaatakkoord. Wat is de impact van het klimaatakkoord voor leaserijders?

Wat is de impact van het klimaatakkoord voor leaserijders?

De bijtelling voor volledig elektrische leaseauto’s wordt in 2020 waarschijnlijk verhoogd naar 8%. Dat is een verdubbeling, aangezien je momenteel 4% betaalt. Het wordt verhoogd omdat het kabinet oversubsidiëring van elektrische auto’s wil voorkomen en de aanschaf van goedkopere elektrische auto’s wil stimuleren.

Naar verwachting zal het in 2022 nog verder gaan stijgen naar 16%. In 2026 zal de zakelijke auto dezelfde bijtelling hebben als andere auto’s. Het kabinet wil zorgen dat er bijna 50% minder CO2 wordt uitgestoten in 2030 (in vergelijking met 1990). Wil je nog genieten van de laagste bijtellingscategorie? Dan is het zakelijk leasen van een elektrische auto een goede optie!

Een elektrische auto leasen

Het kabinet wil de verkoop van tweedehands elektrische auto’s stimuleren. In overleg met de sector worden diverse maatregelen uitgewerkt zoals een tegemoetkoming in de kosten voor de aanleg van een laadvoorziening thuis, verstrekken van laadtegoed voor particulieren en een kostenefficiënte aanschafsubsidie voor tweedehands elektrische auto’s in lage segmenten. Het kabinet geeft aan hiervoor 100 miljoen te reserveren voor 2021-2024.

Overstappen naar elektrisch rijden

Leasemaatschappijen nemen veel belemmeringen weg voor de overstap naar elektrisch rijden. Denk hierbij aan de restwaarde, kosten en ondersteuning bij het omgaan met het laden en géén extra financiering van de hogere nieuwprijs. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om elektrisch te rijden. Komend jaar gaan partijen zoals BOVAG, Natuur & Milieu, Vereniging Elektrische Rijders en Vereniging DOET onderzoeken wat de haalbaarheid is van het leasen van tweedehands elektrische auto’s. Daarnaast gaat de VNA, De Rijksoverheid en Anders Reizen een onderzoek instellen naar privégebruik van de (elektrische) deelauto van de zaak. Voor privégebruik gelden minimale huurtarieven en wellicht moeten deze worden aangepast.

Verduurzamen van mobiliteit

De komende jaren gaat het kabinet flink inzetten op het verduurzamen van mobiliteit. De Mobiliteitstafel zal de nadruk leggen op het verduurzamen van personenmobiliteit en logistiek, het stimuleren van elektrisch personenvervoer en het introduceren van duurzame energiedragers. Het kabinet wil grotere emissievrije zones in zo’n 30 tot 40 gemeenten. Daarnaast zien zij graag dat anno 2030 geen dieselmotors worden aangeschaft en dat voorzieningen voor openbaar vervoer, fietsen, duurzame auto’s en deelauto’s worden verbeterd. Oftewel: een emissievrije samenleving. De zelfrijdende auto zal onderdeel worden van het dagelijks leven en duurzaamheid zal vergroot worden door het gebruik van waterstof, elektriciteit en synthetische brandstoffen.

Een aanbieding voor private lease is interessant om eens te bekijken vanwege de voordelige prijzen, verschillende modellen en automerken. Wacht niet te lang om nog gebruik te maken van het huidige bijtellingspercentage. Kies dit jaar nog voor een elektrische auto!

Alle artikelen

Snelste auto ter wereld

Advies · Overige

Bpm berekenen

Advies · Overige

Waardebepaling

Advies · Overige
Ontdek meer