Soorten autoverzekeringen

Als u op zoek bent naar een geschikte autoverzekering, moet u eerst een keuze voor het

soort verzekering maken. Het type is met name afhankelijk van uw persoonlijke wensen. Buiten de verplichte

WA-autoverzekering kunt u zelf nog voor andere soorten verzekeringen kiezen.

WA-autoverzekering

De

WA-autoverzekering is verplicht en moet voor alle geregistreerde voertuigen worden afgesloten. Deze

verzekering dekt elke schade die u ingeval van een ongeval door uw eigen schuld bij anderen veroorzaakt.

Hierin zijn doorgaans hoge schadebedragen voor persoonlijk letsel en ook materiële schade opgenomen. De

WA-autoverzekering is de meest eenvoudige verzekeringsvorm en zoals gezegd verplicht. Niet afgedekt

is ongevalschade die bij uzelf ontstaat of door diefstal, vandalisme of hagel. De betreffende kosten

verschillen per auto, regio en uw persoonlijke korting op basis van uw schadevrije jaren. Het is in

elk geval raadzaam om voor een zo gunstig mogelijke premie verschillende verzekeraars met elkaar te

vergelijken.

WA-verzekering met beperkte cascodekking

De

WA-verzekering met een beperkte cascodekking is een verzekeringsoptie en dus niet verplicht. Bij deze

verzekeringsvorm is alle schade aan uw auto verzekerd die niet door een ongeval is veroorzaakt. Daaronder

vallen normaal gesproken diefstal, inbraak, onweer- en hagelschade, brand en schade door overstekend

wild. Gedeeltelijk zijn hierbij ook voorwerpen in de auto verzekerd, zoals een autoradio, zonnebrillen,

documenten, fototoestellen, computers enz. die uit de auto kunnen worden gestolen. De exacte dekking

kan van verzekeraar tot verzekeraar verschillen. Informeer hier dus expliciet naar. Schade die door

een ongeval wordt veroorzaakt, valt niet onder deze verzekeringsvorm. Hiervoor zijn de WA-autoverzekering

of een allriskverzekering bedoeld.

Premieberekening WA-verzekering met beperkte

cascodekking Net als bij de premies van de WA-autoverzekering bepaalt elke

verzekeraar de premies voor de WA-verzekering met beperkte cascodekking zelf. Hierbij spelen naast het

automodel ook de woonplaats en de leeftijd of het beroep van de eigenaar en ook de beschikbaarheid van

een garage een rol. Een prijsvergelijking is bijna altijd de moeite. Een belangrijk punt is het eigen

risico. Afhankelijk van de hoogte van het eigen risico, meestal 150 of 300 euro, wordt de premie dienovereenkomstig

lager. Ook schadevrije jaren kun een rol spelen bij de hoogte van de premie.

Allrisk-verzekering

Net

als de WA-verzekering met beperkte cascodekking is ook de allrisk-verzekering geen verplichte verzekering.

Maar juist voor nieuwe en/of auto's van hoge waarde is dit een zinvolle aanvulling. Onder deze verzekering

valt grof gezegd elke ongevalschade die niet door de WA-autoverzekering is afgedekt. Dat is met name

belangrijk als u het ongeval hebt veroorzaakt. Terwijl de WA-autoverzekering "alleen" de schade

van de andere auto draagt, neemt de allrisk-verzekering ook de schade aan uw auto op zich. Hieronder

valt de reparatie en een eventuele huurauto. Wanneer uw auto total loss is, vervangt de allriskverzekering

zelfs de vervangingswaarde van de auto. Daarnaast is bij deze verzekering ook alle schade verzekerd

die door vandalisme ontstaat.

Premieberekening allrisk-verzekering

Net

als bij de premies van de WA-autoverzekering bepaalt elke verzekeraar de premies voor de allrisk-verzekering

afhankelijk van de woonplaats en het automodel zelf. De premies van verschillende verzekeraars kunnen

dus sterk verschillen. Een andere factor is de hoogte van het eigen risico dat meestal 600 of 1.200

euro bedraagt. Afhankelijk van de hoogte hiervan zal ook de premie lager uitvallen. Ook

bij de allrisk-verzekering wordt met kortingen voor schadevrije jaren gewerkt. Dat wil zeggen: hoe langer

u zonder schade rijdt, des te lager wordt de premie – en vice versa. In principe geldt: elke verzekeraar

hanteert andere premies. Een vergelijking van de prestaties en premies is dus altijd de moeite waard.