Ga naar hoofdinhoud
Vanwege onderhoud is AutoScout24 momenteel slechts beperkt beschikbaar. Dit betreft een aantal functies, zoals contact opnemen met verkopers, inloggen of beheren van uw voertuigen voor de verkoop.
Rijbewijs
Rijbewijs

Rijbewijscategorieën: welke zijn er en wat zijn de vereisten?

Het Nederlandse rijbewijs telt maar liefst 16 categorieën. Sommige hiervan kun je onderling combineren en voor andere moet je eerst een ander rijbewijs halen. Hier lees je welke rijbewijscategorieën er zijn en aan welke eisen je per categorie moet voldoen.

Rijbewijscategorieën: welke zijn er en wat zijn de vereisten?

Het Nederlandse rijbewijs telt maar liefst 16 categorieën. Sommige hiervan kun je onderling combineren en voor andere moet je eerst een ander rijbewijs halen. Hier lees je welke rijbewijscategorieën er zijn en aan welke eisen je per categorie moet voldoen.

Wat is een rijbewijscategorie?

Behalve voor de auto zijn er nog veel andere voertuigen waarvoor je een rijbewijs kunt halen. Denk bijvoorbeeld aan een motor, vrachtwagen of scooter. Het zou ondoenlijk zijn om één rijbewijscategorie te hanteren voor alle soorten voertuigen die op de weg rijden. Omdat je voor elk voertuig weer andere vaardigheden moet hebben, is het rijbewijs opgedeeld in verschillende categorieën.

In Nederland zijn er in totaal 16 rijbewijscategorieën. Als je een voertuig van een bepaalde categorie wil besturen, moet je daarvoor het rijbewijs halen. Omdat je meestal niet alle rijbewijzen tegelijk haalt, kan de geldigheidsduur van de rijbewijzen verschillen. Je kunt bijvoorbeeld eerst je autorijbewijs halen en dan 2 jaar later je motorrijbewijs. Het autorijbewijs is dan nog 8 jaar geldig, maar het motorrijbewijs is dan 10 jaar geldig.

Op de achterkant van het rijbewijs staat per categorie vermeld tot welke datum deze geldig is. Is de geldigheid van (één van) de categorieën verlopen? Dan mag je geen voertuig van de verlopen categorie besturen totdat je verlenging voor de categorie hebt aangevraagd. Van de geldige categorieën kun je nog wel gebruik maken.

Let op:Bekijk altijd goed aan welke voorwaarden je moet voldoen voordat je je aanmeldt voor een rijopleiding in je gewenste categorie. Soms is bijvoorbeeld een oogtest of een gezondheidsverklaring vereist.

Welke rijbewijscategorieën zijn er in Nederland?

Er zijn in Nederland 16 voertuigcategorieën waarvoor je een rijbewijs kunt halen. Ze staan vermeld in tabel 1, waar je ook kunt lezen wat elke rijbewijscategorie precies inhoudt.

Tabel 1: Rijbewijscategorieën

Categorie Beschrijving
AM Het rijbewijs voor scooters, brom- en snorfietsen en brommobielen.
 • Minimumleeftijd 16 jaar
 • Theorie- en praktijkexamen vereist
 • Als je een auto of motorrijbewijs hebt, dan krijg je automatisch categorie AM erbij.
A Het motorrijbewijs
 • Minimumleeftijd 21 jaar
 • Theorie- en praktijkexamen
 • Onbeperkt motorvermogen.
 • Als je een A2-rijbewijs hebt, dan hoef je geen theorie-examen en AVB te doen voor rijbewijs categorie A.
 • Ben je jonger dan 24? Dan krijg je rijbewijs A met code 80, geldig voor lichtere motoren en driewielige motoren.
A1 Motorrijbewijs voor lichte motoren tot 125 cc en 11 kW vermogen (0,1 kW/kg ledig gewicht)
 • Minimumleeftijd 18 jaar
 • Theorie- en praktijkexamen
 • Geldig voor motoren van maximaal 11 kW en minder dan 0,1 kW per kilo ledig gewicht en voor motoren tot 125 cc
 • Geldig voor een gemotoriseerde driewieler van maximaal 15 kW
A2 Motorrijbewijs voor motoren met een maximaal vermogen van 35 kW en maximaal 0,2 kW per kilo ledig gewicht.
 • Minimumleeftijd 20 jaar.
 • Theorie- en praktijkexamen
 • Geldig voor motoren van maximaal 35 kW en maximaal 0,2 kW per kilo ledig gewicht. De motor mag niet afgeleid zijn van een voertuig met meer dan het dubbele vermogen.
 • Als je al minstens 2 jaar je A1-rijbewijs hebt, dan hoef je alleen een praktijkexamen af te leggen.
B Het autorijbewijs
 • Minimumleeftijd 17 jaar onder begeleiding of 18 jaar om zelfstandig de weg op te kunnen.
 • Voor auto’s met een maximaal toelaatbaar gewicht van 3500 kg
 • Theorie- en praktijkexamen
 • Met het B-rijbewijs krijg je automatisch het AM rijbewijs
B+ (code 96) Aanhangerrijbewijs voor lichte aanhangers
 • In combinatie met B-rijbewijs
 • Minimumleeftijd 18 jaar
 • Praktijkexamen
 • Geldig voor combinatie van voertuigen bestaand uit een trekkend voertuig van categorie B (maximaal 3500 kg) en totale combinatie van toegestane maximum massa (trekkend voertuig + aanhangwagen of oplegger) van maximaal 4250 kg.
BE Aanhangerrijbewijs voor de categorie B
 • Minimumleeftijd afhankelijk van type voertuig
 • Praktijkexamen
 • Geldt voor combinaties van voertuigen bestaand uit een trekkend voertuig van categorie B (maximaal 3500 kg) en een aanhangwagen of oplegger, waarbij:
C Rijbewijs voor (vracht)wagens en/of campers
 • Minimumleeftijd 21 jaar
 • In combinatie met vakbekwaamheidsbewijs (code 95) is de minimum leeftijd 18 jaar
 • Theorie- en praktijkexamen
 • Verplichte medische keuring
 • Je moet rijbewijs B hebben
 • Voor voertuigen van 3.500 kg of meer
 • Maximaal 9 passagiers
 • Maximum gewicht aanhanger: 750 kg
CE Aanhangerrijbewijs voor categorie C
 • Minimumleeftijd 21 jaar
 • Praktijkexamen
 • Geldig voor een vrachtauto met aanhanger met een toegestane maximummassa van meer dan 750 kg.
C1 Rijbewijs categorie voor het besturen van een camper of ‘lichte’ vrachtwagen met een gewicht tussen de 3.500 en 7.500 kg
 • Minimumleeftijd 18 jaar
 • Theorie- en praktijkexamen
 • Verplichte medische keuring
 • Je moet rijbewijs B hebben
 • Voertuigen voor maximaal 9 personen incl. bestuurder
 • Massa aanhanger maximaal 750 kilo
C1E Aanhangerrijbewijs voor categorie C/C1
 • Minimumleeftijd 18 jaar (zonder code 95)
 • Je moet rijbewijs C of C1 hebben
 • Geldig voor een trekkend voertuig van categorie C1 of B en een aanhangwagen of oplegger.
 • Trekkend voertuig categorie C1: aanhanger weegt minstens 750 kg en de combinatie weegt maximaal 12.000 kg
 • Trekkend voertuig categorie B: aanhanger weegt minstens 3.500 kg en de combinatie weegt maximaal 12.000 kg.
D Busrijbewijs (officieel personenvervoer van meer dan 8 personen).
 • Minimumleeftijd 24 jaar
 • Theorie- en praktijkexamen
 • Medische keuring verplicht
 • Je moet rijbewijs B hebben
DE Aanhangerrijbewijs voor rijbewijs categorie D
 • Minimumleeftijd 18 jaar (vakbekwaam), anders 24 jaar
 • Geldig voor een trekkend voertuig van categorie D en een aanhangwagen met een maximaal gewicht van meer dan 750 kg.
 • Praktijkexamen
D1 Rijbewijs voor bus van maximaal 8 meter lang
 • Minimumleeftijd 21 jaar
 • Je moet rijbewijs B hebben
 • Verplichte medische keuring
 • Theorie- en praktijkexamen
 • Maximaal 16 passagiers
D1E Aanhangerrijbewijs voor categorie D1
 • Minimumleeftijd 18 jaar (vakbekwaam), anders 21 jaar
 • Praktijkexamen
 • Je moet rijbewijs D1 hebben
 • Geldig voor combinatie van trekkend voertuig van categorie D1 en een aanhanger van meer dan 750 kg. De combinatie mag maximaal 12.000 kg wegen
T Rijbewijs voor land- en bosbouwtrekker (T) en motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS). Alleen nodig als:
 • De LBT en/of MMBS inclusief verwisselbaar uitrustingsstuk aan de voorkant breder zijn dan 130 centimeter
 • Een rijbewijs is niet nodig als de LBT en MMBS wordt gebruikt voor maaien, onkruid bestrijden, vegen, sneeuw ruimen, gladheid bestrijden of hondenpoep verzamelen. Daarnaast mogen deze voertuigen niet zijn voorzien van de mogelijkheid om een aanhangwagen of getrokken verwisselbare machine te trekken.

Meerdere categorieën op één rijbewijs

Je kunt meerdere categorieën op één rijbewijs laten zetten. Als je een categorie wilt laten bijschrijven op je rijbewijs, dan moet je bij de gemeente een aanvraag indienen. Je rijbewijs wordt dan vernieuwd. Op de voorkant bij punt 4b komt de langstlopende geldigheidsduur te staan. Dat is meestal van de rijbewijscategorie waar je het kortst geleden voor geslaagd bent.

Coronavirus: vier op de vijf rijscholen hebben deuren gesloten

Rijbewijscategorie niet meer nodig, wat nu?

Stel: je bent vrachtwagen- of buschauffeur geweest, maar onlangs van baan gewisseld. Bestuur je een bepaald type voertuig niet langer? Dan hoef je je rijbewijs niet te vernieuwen of in te leveren. Indien je nog wel gebruikmaakt van de andere rijbewijscategorieën op je rijbewijs, dan moet je ervoor zorgen dat je je rijbewijs op tijd verlengt voor die categorieën.

Tip: De geldigheidsduur kan variëren tussen de rijbewijscategorieën. Zorg dat je vooraf weet hoe lang je rijbewijs geldig is.

Alle artikelen

begleitetes-fahren

Rijbewijs halen als je 17 jaar bent - wat komt er allemaal bij kijken?

Advies · Voorbereiding
fuehrerschein-schnellkurs

Spoedcursus rijbewijs – alles wat je moet weten

Advies · Voorbereiding
sehtest-führerschein

Zo werkt een oogtest voor je rijbewijs

Advies · Voorbereiding
Ontdek meer