APK keuringsrapport

Het APK keuringsrapport

Iedere auto is vroeg of laat aan de beurt om een Algemene Periodieke Keuring (APK) te ondergaan. Hierin staat of de auto is goedgekeurd of afgekeurd voor gebruik op de openbare weg en tot op welke datum het rapport geldig is.

Hierin staat of de auto is goedgekeurd of afgekeurd voor gebruik op de openbare weg en tot op welke datum het rapport geldig is. De auto moet dus voor deze zogenaamde vervaldatum opnieuw worden gekeurd. Gebeurt dat niet, dan mag er niet meer de auto gereden worden. Na de vervaldatum mag de auto alleen op de openbare weg rijden om een keuringsstation te bereiken. Het is dan ook strafbaar om de auto voor andere doeleinden te gebruiken.

Wat staat er in een keuringsbewijs?

Het keuringsrapport van de APK wordt opgesteld door een APK keurmeester. De auto wordt in 3 categorieën gekeurd: reparatiepunten, adviespunten en afkeurpunten. De reparatiepunten geven aan welke reparaties er nodig zijn voordat er goedkeuring kan worden gegeven. De adviespunten zijn beginnende gebreken waardoor de auto nog niet wordt afgekeurd, maar waarbij er wel op korte termijn een reparatie of vervanging noodzakelijk is. De afkeurpunten geven aan waarom de auto is afgekeurd en niet meer geschikt is voor gebruik op de openbare weg.

Waarop wordt de auto gekeurd?

De keurmeester keurt de auto op de 3 bovenstaande hoofdcategorieën. Op vlak van veiligheid wordt er gekeken naar de deugdelijkheid van de remmen, schokdempers, wielophanging, carrosserie, stuurinrichting en verlichting. De uitstoot van de uitlaatgassen is onderdeel van de categorie milieu. Een auto met dieselmotor krijgen een extra roetmeting. Ten slotte controleert de keurmeester de kilometerstand, het voertuigbewijs, de gebruikte brandstof en het voertuigidentificatienummer.

Bewaar het APK keuringsrapport

Let goed op dat het APK keuringsrapport na de keuring wordt overhandigd. Hoewel het in Nederland niet verplicht is om het keuringsbewijs in de auto te bewaren, is het in bepaalde andere landen wel een verplichting. Het rapport is ook noodzakelijk om tegen de beslissing van de APK keurmeester in beroep te kunnen gaan. Bij de verkoop van een auto moet het keuringsrapport aan de nieuwe eigenaar worden meegegeven.

Verlies van het APK keuringsrapport

Het keuringsbewijs moet wel te allen tijde in uw bezit zijn. Bij verlies kan er een kopie worden aangevraagd bij een RDW keuringsstation of via de RDW klantenbalie. Ook de garage waar de keuring heeft plaatsgevonden, kan hiervoor worden benaderd. Na het overhandigen van het originele Deel IA voertuigbewijs of het nieuwe kentekenbewijs op creditcardformaat ontvangt u direct een kopie van het APK keuringsbewijs.

Alle artikelen

Het kentekenbewijs

Advies · Wetgeving

Hoe de RDW het kenteken beheert

Advies · Wetgeving

Hoe vaak moet ik mijn auto APK laten keuren

Advies · Wetgeving
Ontdek meer