Ga naar hoofdinhoud
Vanwege onderhoud is AutoScout24 momenteel slechts beperkt beschikbaar. Dit betreft een aantal functies, zoals contact opnemen met verkopers, inloggen of beheren van uw voertuigen voor de verkoop.

Auto overschrijven

Iedere eigenaar van een auto is verplicht om deze op naam te laten overschrijven. Verder kunnen boetes voor verkeersovertredingen automatisch verzonden worden naar het adres van de eigenaar.

Verder kunnen boetes voor verkeersovertredingen automatisch verzonden worden naar het adres van de eigenaar. Het RDW staat voor de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Kentekenhouders zijn verplicht om minimaal een WA-verzekering af te sluiten, de auto volgens de geldende regels te keuren en wegenbelasting te betalen. Het RDW controleert elke drie maanden of er sprake is van een verzekering voor het voertuig en of deze tijdig gekeurd is. Indien hier niet aan wordt voldaan, zal er door het CJIB een boete naar het adres van de kentekenhouder worden gezonden. Er zijn twee soorten kentekenbewijzen in omloop: de papieren kentekenbewijzen die tot 1 januari 2014 zijn uitgegeven en de kentekencard die vanaf 1 januari 2014 hiervoor in de plaats is gekomen. De papieren kentekenbewijzen zullen in de toekomst gaan verdwijnen, maar er zijn nu nog veel papieren exemplaren in omloop. De papieren kentekenbewijzen bestaan uit meerdere delen. Het deel IA is het deel waar de gegevens van het voertuig op staan. Denk aan het gewicht en het aantal kilo's dat de auto mag trekken. Verder is er nog een kenteken deel IB. Dit deel bevat de tenaamstellingsgegevens, met andere woorden de naam en het adres van de kentekenhouder. Bij de kentekencard steekt het iets anders in elkaar. Bij de nieuwe kentekenbewijzen wordt er een kentekencard op formaat van een creditcard afgegeven. Daarnaast ontvangt de (nieuwe) eigenaar een tenaamstellingscode die nodig is om de auto te overschrijven op naam.

Zodra er een auto gekocht of verkocht wordt, moet deze op naam van de nieuwe eigenaar worden overgeschreven. Met het kenteken overschrijven zullen de verplichtingen voor tijdige keuring en verzekeren komen te vervallen voor de oude eigenaar en ook de boetes kunnen niet meer op de oude eigenaar verhaald worden. Voor de nieuwe eigenaar zullen deze verplichtingen ontstaan en ook zal hij wegenbelasting moeten betalen. Het overschrijven van het kenteken op naam van de nieuwe eigenaar is dan ook iets wat direct bij de aankoop van de auto dient te gebeuren. Er zijn verschillende manieren om een auto op naam over te schrijven. Dit kan bij een kentekenloket zoals een postkantoor, online op de website van de RDW of bij een RDW-keuringsstation. Bij het RDW een kenteken overschrijven kan ook: aan de balie van het RDW in Zoetermeer, Den Bosch of Veendam.

Welke zaken voor de auto overschrijven meegenomen dienen te worden, hangt ervan af of de oude eigenaar nog het papieren kentekenbewijs heeft of de kentekencard. De nieuwe eigenaar zal altijd een kentekenbewijs op creditcardformaat krijgen. Om een kentekenbewijs over te schrijven is het overschrijvingsbewijs van de auto nodig. In het geval van het papieren kentekenbewijs dienen de originele papieren meegenomen te worden. Dat wil zeggen het tenaamstellingsbewijs, deel IB en het overschrijvingsbewijs deel II. Vaak gaan koper en verkoper samen naar een kentekenloket om de auto over te schrijven. De koper krijgt een kentekencard en de verkoper krijgt direct een vrijwaringsbewijs. Met dit vrijwaringsbewijs kan de oude eigenaar aantonen dat hij niet meer verantwoordelijk is voor het keuren en verzekeren van de auto, het betalen van de wegenbelasting en eventueel gemaakte boetes. Dit vrijwaringsbewijs dient dan ook altijd zorgvuldig bewaard te worden. Wanneer de verkoper een kentekencard heeft, dient hij de kentekencard mee te nemen samen met de tenaamstellingscode. Ook bij het overschrijven van de kentekencard zal de verkoper een vrijwaringsbewijs krijgen. De koper krijgt een zogeheten tenaamstellingsverslag. Op dit tenaamstellingsverslag staan de eerste vier cijfers van de tenaamstellingscode. De laatste vijf cijfers van de tenaamstellingscode worden door het RDW samen met de kentekencard naar het adres van de nieuwe eigenaar toegestuurd. Bewaar de code thuis goed en houdt deze, net als het papieren overschrijvingsbewijs, nooit bij het kentekenbewijs. Een goede tip is om de tenaamstellingscode op een losse brief te schrijven. De cijfers op het bonnetje dat afgegeven wordt bij overschrijving vervagen namelijk erg snel.

Het kan soms nodig zijn om op een zondag een auto op naam over te moeten schrijven. Een kentekenloket, de balie van het RDW of een RDW-keuringsstation is dan normaliter niet geopend. Een kenteken overschrijven op zondag is dan mogelijk door deze overschrijving online te doen. Online overschrijven is in de basis niet moeilijk, maar er zijn wel wat zaken nodig voordat dit gaat lukken. Allereerst lukt dit alleen als de verkoper een kentekenbewijs op creditcardformaat heeft. Verder moet er een DigiD-code zijn. Er moet één van de volgende identiteitsbewijzen zijn: een rijbewijs dat niet vóór 14 november 2014 is afgegeven, een geldig nationaal paspoort dat in een van de Nederlandse gemeenten is uitgegeven of een geldige identiteitskaart. Als laatste dient er de beschikking te zijn over een Android smartphone met de app 'RDA lezer' (welke via Google Play te downloaden is). Wanneer er geen beschikking is over een Android telefoon, dan dient er een NFC-kaartlezer te zijn. Zodra er aan deze voorwaarden is voldaan, kan er met het online overschrijven van de auto begonnen worden. Na het inloggen met DigiD wordt de ID-kaart via de kaartlezer gecontroleerd. Daarna worden de kosten betaald via iDEAL. Via de e-mail wordt er een bewijs van overschrijving verzonden. Naast deze e-mail wordt ook een mail met een link naar het vrijwaringsbewijs voor de verkoper gestuurd. De eerste vier cijfers van de tenaamstellingscode worden ook per e-mail gestuurd. De kentekencard wordt per post verzonden, net zoals overschrijving bij een regulier kentekenloket. Ook hier geldt dat het vrijwaringsbewijs en de tenaamstellingscode goed bewaard moeten worden.

Alle artikelen

Hoe de RDW het kenteken beheert

Advies · Wetgeving

De ins en outs van de kenteken check

Advies · Wetgeving

Welke punten worden tijdens een APK uitgevoerd

Advies · Wetgeving
Ontdek meer