Ga naar hoofdinhoud
Vanwege onderhoud is AutoScout24 momenteel slechts beperkt beschikbaar. Dit betreft een aantal functies, zoals contact opnemen met verkopers, inloggen of beheren van uw voertuigen voor de verkoop.
Kooptips
Kooptips

De wegenbelasting berekenen van een voertuig

Zodra een motorrijtuig wordt aangeschaft, moet de eigenaar belasting betalen over het bezit van het voertuig. Deze belasting heet motorrijtuigenbelasting, maar staat ook bekend als wegenbelasting. Hoeveel wegenbelasting een eigenaar moet betalen is afhankelijk van een aantal factoren.

Onder meer het type brandstof, het gewicht en de energieklasse van het voertuig hebben iloed hierop. Bij het zelf de autobelasting berekenen zijn het zaken als deze die de hoogte de premie bepalen.

MRB: belasting op bezit, niet op gebruik

Vroeger was de wegenbelasting op een voertuig alleen van belang wanneer men er de weg mee op ging. Uit die tijd stamt ook de naam wegenbelasting, die nog altijd gebruikt wordt in de volksmond. Sinds de Wet op de Motorrijtuigenbelasting in 1994 in werking trad, is dat veranderd. Iedereen die een motorrijtuig in bezit heeft, betaalt hiervoor belasting. Dat geeft meteen het verschil aan tussen de vroegere wegenbelasting en het de huidige motorrijtuigenbelasting (MRB). Er zijn politieke partijen die al lang pleiten voor een nieuwe verandering van de wegenbelasting. Zij vinden het houderschapselement niet toereikend in het sturen van verkeersstromen. Om de file-problematiek te lijf te gaan, pleit men voor het zogenaamde 'rekeningrijden'.

Voornemens van de overheid

In de wet MRB is ook een aantal voornemens van de overheid vastgelegd. Deze zijn gesteld voor de periode tot 2020 en houden in: het vrijstellen van volledig elektrisch aangedreven auto's, een half-tarief voor semi-elektrische auto's en een toeslag vanaf 2019 op al te vervuilende dieselvoertuigen. Op de MRB wordt gewoonlijk per 1 januari van ieder jaar een inflatiecorrectie toegepast. Dit geldt voor zowel het deel dat men aan het rijk betaalt als het deel dat men aan de provincie betaalt. Daarover hieronder meer.

Iloed van gewicht bij het wegenbelasting berekenen

Behalve het onderscheid tussen bezit en gebruik is er veel hetzelfde gebleven bij de overgang van wegenbelasting naar motorrijtuigenbelasting. Het gewicht is nog altijd een belangrijke factor in het bepalen van de hoogte van de premie. De belastingdienst gaat hierbij uit van het 'ledig gewicht' van het voertuig, zonder passagiers en lading dus. Het RDW stelt van alle merken en types het ledig gewicht vast. Men weegt de wagen in zijn meest kale vorm, maar wel met alle vloeistoffen en een halve tank brandstof. Op het kenteken wordt het 'massa ledig gewicht' niet vermeld. Dit is vervangen voor de term 'massa rijklaar'. Hiervoor is het gewicht van een type auto iets anders gemeten. Trekt men 100 kg af van de 'massa rijklaar', krijgt men de 'massa ledig gewicht'. Voor volledig elektrische auto's zijn beide gewichten overigens hetzelfde.

Bereken de wegenbelasting per gewichtsklasse

Alsof het over judo- of worstelkampioenschappen gaat, kent de belastingdienst een groot aantal gewichtsklassen. De lichtste klasse is die van 0 t/m 550 kg en de zwaarste 4951 t/m 5050 kg. Het is zaak om in een zo laag mogelijke klasse te belanden, net als bij judo en worstelen. Een gewichtsklasse hoger of lager kan op jaarbasis zo 50 euro verschil maken. Fabrikanten doen er dan ook alles aan om auto's zo licht mogelijk te maken. Het gebruik van kunststof bumpers en profielen is de standaard geworden, maar ook zaken als het weglaten van een reservewiel hebben ertoe geleid dat de lichtste personenauto's 800 kg zijn. Autobezitters kunnen ook zelf iets doen aan het gewicht van de auto. Er zal echter wel een individuele type-keuring plaats moeten vinden, wil deze verlaging van gewicht iloed hebben op de hoogte vam de wegenbelasting. Een dergelijke keuring kost waarschijnlijk meer dan men op zelfs de lange termijn terugverdient met het omlaag brengen van het kentekengewicht. Het lijkt dus weinig ziol om hier al te veel energie in te steken.

Wegenbelasting tarieven voor diesel zijn hoger

Het type brandstof is van oudsher een van de grote bepalers van de hoogte van de premie BMR. Aangezien een dieselvoertuig zuiniger is en diesel goedkoper in aanschaf, betaalt men ook minder accijns aan de pomp. Dit wordt gecorrigeerd door een hogere premie BMR. Hetzelfde geldt voor auto's met een LPG-installatie. Nu vraagt men zich wellicht af waarom de accijns op diesel dan niet gewoon omhoog geschroefd wordt. Het antwoord is dat dit niet rechtvaardig wordt geacht ten opzichte van mensen die veel kilometers maken, bijvoorbeeld voor hun werk. Hogere motorrijtuigenbelasting berekenen is in zekere zin dus gunstig voor diesel- en LPG-rijders. Voor bezitters van elektrische auto's laat de overheid deze denkwijze trouwens volledig los. In dienst van een beter milieu is een elektrische auto immers volledig vrijgesteld van wegenbelasting, terwijl er ook geen accijns aan de pomp wordt betaald. Het feit dat dieselrijders meer belasting betalen, kan tegenwoordig dan ook evengoed toegeschreven worden aan de grotere belasting die deze brandstof vormt voor de luchtkwaliteit.

Energieklassen A en B leveren veel voordeel op

Wegenbelasting berekenen gaat niet meer zonder te weten in welke energieklasse een auto is ingedeeld of, anders gezegd: welk energielabel deze heeft. Zit een auto in de categorieën A of B, dan mag de eigenaar zich verheugen op een behoorlijke korting op het bedrag aan wegenbelasting dat men aan de belastingdienst verschuldigd is. De belastingdienst kijkt hier naar de mate van CO2-uitstoot. Heeft men geen CO2-uitstoot, betaalt men geen wegenbelasting. Zit men tussen de 1 en 50 gram uitstoot per kilometer, dan betaalt men de helft van de eigenaar van een gewone personenauto met dezelfde eigenschappen. Roetfilters voor dieselvoertuigen en katalysatoren voor benzine-auto's spelen hier ook een rol bij. Fabrikanten dringen met het inbouwen van deze end-of-pipe apparatuur de uitstoot van schadelijke stoffen terug. Alle voordelen die het rijden in een zuinige auto biedt, betekent niet dat kopers van auto's als eerste naar het energielabel kijken. Autoverkopers verbazen zich er dikwijls over dat er nauwelijks naar gevraagd wordt. Bij nieuwe auto's is het voordeel uiteraard groter, vanwege korting op de BPM die men kan krijgen met een hoger energielabel, maar ook in die gevallen, wordt er eerder op andere zaken gelet dan uitstoot, roetfilter en zuinigheid.

De provincie waar de eigenaar woont

Een gedeelte van de maandelijkse belasting die men voor het bezit van een motorvoertuig afdraagt komt ten goede aan de staatskas, een ander gedeelte strijkt de provincie waar de eigenaar woont op. Dit laatste staat bekend onder de term 'provinciale opcenten'. De rijksoverheid bepaalt het maximum dat een provincie mag innen. Het kan van provincie tot provincie nogal wat uitmaken voor de hoogte van het berekende bedrag. Dat is afhankelijk van hoe krap een provincie bij kas zit, maar ook welke politieke partij de scepter zwaait in het provinciebestuur. Bij het MRB berekenen kan men ervan uitgaan dat Noord-Holland de goedkoopste provincie is en Zuid-Holland de duurste. De verschillen zijn niet enorm, per jaar kan het oplopen tot hooguit 100 euro. De verdeling van de gelden valt overigen ruim in het voordeel van het rijk uit. Jaarlijks brengt het innen van BMR ruim 3 miljard euro op, terwijl de provincies bij elkaar opgeteld op zo'n 1,3 miljard euro mogen rekenen.

Wegenbelasting berekenen op kenteken

Op diverse websites treft men handige tools aan om wegenbelasting op kenteken te berekenen onder de noemer belasting voor de auto berekenen. Aan de hand van het kenteken - waarvan de gegevens bij het RDW opvraagbaar zijn - is al voor en groot gedeelte de hoogte van de premie te bepalen. Eigenlijk is de enige extra factor de woonplaats van de eigenaar van de wagen. Heeft men dit op de website ingevuld, dan is berekenen van wegenbelasting eeoudig. Vaak geeft de verkoper van tweedehands auto's op de advertentie al aan wat de verschuldigde wegenbelasting per maand is, maar het is raadzaam om dit toch nog even te checken. Er staat immers zelden bij op welke wijze de berekening tot stand is gekomen. Daarbij kan een tweedehands-autoverkoper bij het wegenbelasting berekenen ook wel eens een foutje maken.

Aangifte van wegenbelasting doen

Voor het betalen van motorrijtuigenbelasting hoeft men niets te doen. Zodra een voertuig op naam van de eigenaar wordt gesteld, krijgt deze bericht van de belastingdienst. Het is nog altijd mogelijk om uw afdracht per acceptgiro te doen, maar veruit de meeste autobezitters laten dit via automatische incasso verlopen. Dit betekent uiteraard wel dat men zich minder bewust is van de maandelijkse kosten van een auto. De autobelasting berekenen levert wellicht een kleine frons op, maar het is niet zo dat men er maandelijks mee geconfronteerd wordt. Stel, men vraagt 10 autobezitters hoe hoog hun wegenbelasting is, dan zullen 5 zullen een exact antwoord schuldig blijven. Met hetzelfde gemak waarmee men wordt aangeslagen na de tenaamstelling van het voertuig, vervalt de belasting wanneer men de auto van de hand doet. De belastingdienst schrijft direct de nieuwe eigenaar aan en de oude eigenaar krijgt een melding dat wegenbelasting voor kenteken 00-ABC-0 is beëindigd. Heeft het vehikel het eind van zijn levensduur bereikt en brengt men hem naar de sloop, dan is het verstandig zuinig om te gaan met het vrijwaringsbewijs dat men ontvangt van de eigenaar van het sloopbedrijf. Wanneer de auto om wat voor reden dan ook niet wordt afgemeld bij de RDW, blijven de maandelijkse betalingen aan de belastingdienst doorlopen.

Alle artikelen

All car reimport & car import & car import USA to Germany

Auto importeren uit Amerika

Advies · Auto importeren
steuern

Bpm berekenen

Advies · Auto importeren
Auto importeren

Auto importeren

Advies · Auto importeren
Ontdek meer