Ga naar hoofdinhoud
Vanwege onderhoud is AutoScout24 momenteel slechts beperkt beschikbaar. Dit betreft een aantal functies, zoals contact opnemen met verkopers, inloggen of beheren van uw voertuigen voor de verkoop.

Autoverzekering vergelijken

De Nederlandse wetgeving heeft bepaald dat elke kentekenhouder verplicht is om minstens een WA-verzekering af te sluiten. Heeft de kentekenhouder niet minstens een WA-verzekering afgesloten, dan zal hij hiervoor worden bekeurd.

Heeft de kentekenhouder niet minstens een WA-verzekering afgesloten, dan zal hij hiervoor worden bekeurd. Het RDW doet regelmatig controles op het gebied van keuring en verzekering en stuurt automatisch een boete wanneer het voertuig onverzekerd of ongekeurd is. Een WA-verzekering is verplicht, omdat de eventuele schade die de bestuurder aan derden zou toebrengen dan gedekt is. Wanneer er met een onverzekerd voertuig schade veroorzaakt wordt, zal de bestuurder de schade uit eigen zak moeten betalen. Naast de basisverzekering zijn er ook allerlei andere verzekeringen voor de auto af te sluiten. Vul de term 'autoverzekering' in een zoekmachine in en al snel wordt duidelijk dat er ontelbare aanbieders van autoverzekeringen zijn. Maar ook minstens zoveel verschillende soorten autoverzekeringen. Het kan dan ook een lastige klus zijn om de beste autoverzekering te vinden. Een keuze maken uit de diverse soorten autoverzekeringen wordt makkelijker door de verzekering van de auto te vergelijken. Belangrijk is om eerst een antwoord te krijgen op de vraag: "welke autoverzekeringen zijn er?". De standaard verzekeringen zijn de WA-verzekering, de WA+ met beperkt casco en de WA+ met volledig casco. Daarnaast kan er nog extra gekozen worden voor specifiekere verzekeringen. Het verzekeren van de auto is verplicht. Voor de wettelijke aansprakelijkheid dient er minstens één verzekering afgesloten te zijn. Bij de WA-verzekering is het eigen voertuig niet verzekerd voor eventuele schade. Deze verzekering dekt alleen de schade die door de verzekerde aan derden is toegebracht. Juist daarom is deze verzekering dan ook verplicht. Een derde die betrokken raakt bij een ongeval buiten eigen schuld om, is er dan zeker van dat de toegebrachte schade gedekt wordt. De premie voor een WA-verzekering hoeft niet hoog te zijn en daarom is het vergelijken van de verzekering voor de auto op basis van de premie al een lucratieve bezigheid. Het afsluiten van alleen een WA-verzekering is het meest geschikt voor auto's die ouder zijn dan tien jaar.

De beperkt casco-verzekering biedt niet alleen dekking voor schade aan derden, maar ook voor een deel aan het eigen voertuig. De schade die aan eigen voertuig gedekt wordt, is schade ontstaan door brand of diefstal, ruitschade, schade door storm en hagel en door aanrijdingen met dieren. Het is financieel niet zo interessant als er voor oude auto's een WA+ verzekering met beperkt casco wordt afgesloten. Het advies is om alleen voor deze dekking te kiezen als de auto ouder is dan zes jaar, maar jonger dan tien jaar. De autoverzekering vergelijken is zeer verstandig als een WA+ beperkt casco afgesloten moet worden. De voorwaarden en de premies van verschillende verzekeringsmaatschappijen kunnen eenvoudig naast elkaar worden gelegd om zo de beste keuze te kunnen maken.

Bij autoverzekeringen vergelijken zal zonder twijfel ook de WA+ verzekering met volledig casco naar voren komen. Deze uitgebreide dekking is vooral bedoeld voor de nieuwere auto's. Is de auto jonger dan zes jaar, dan is het aan te bevelen om te kiezen voor deze uitgebreide dekking voor schade aan eigen auto. Bij oudere auto's weegt de extra premie die betaald moet worden voor deze dekking niet op tegen de vergoeding die hier tegenover staat. Ook wanneer er sprake is van een eenzijdige aanrijding, wordt de schade aan het voertuig van de verzekerde vergoed. Het voordeel van de verzekering vergelijken voor de auto is dat ook de specifieke voorwaarden van de verzekeringen uitvoerig bekeken worden. Denk hierbij aan eigen risico, het verzekerde bedrag en welk bedrag er uitgekeerd gaat worden (denk aan dagwaarde of cataloguswaarde).

Elke verzekerde bouwt schadevrije jaren op wanneer er geen schade geclaimd wordt die door eigen schuld is ontstaan. Elke verzekeraar zal bij het afsluiten van een autoverzekering vragen naar het aantal schadevrije jaren. De reden hiervoor is dat de verzekerde een bepaalde korting opbouwt naargelang het aantal schadevrije jaren toeneemt. Normaal gesproken zal de verzekerde weer zakken in korting als er een schade geclaimd wordt: men daalt een trede op de zogenaamde bonus-malusladder waardoor de korting ook daalt. Malus betekent een negatieve hoeveelheid schadevrije jaren. Dit kan voorkomen als de verzekerde bijvoorbeeld twee schadevrije jaren heeft en meerdere schadegevallen binnen een korte tijd claimt. Er is hier dan geen sprake van een korting, maar eerder van een extra verhoogde premie, een soort boete. De kortingen die aan de treden op de bonus-malusladder zijn gekoppeld, verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. Ook hier toont het autoverzekering vergelijken zijn nut. Een overzicht van de diverse no-claimkortingen verschijnt met een druk op de knop. Bij sommige verzekeraars kan er gekozen worden voor de zogeheten no-claimbeschermer. Het is enigszins een misleidende naam, want er wordt onterecht gedacht dat het aantal schadevrije jaren ongewijzigd blijft wanneer er een schade geclaimd wordt. Niets is echter minder waar. Een no-claimbeschermer beschermt niet het aantal schadevrije jaren bij het claimen van een schade, maar de hoogte van de premie blijft ongewijzigd. De korting die de verzekerde normaal gesproken bij het aantal schadevrije jaren krijgt, zal dan dus niet veranderen. Het riskante aan de no-claimbeschermer is dan ook dat de premie bij wijziging van verzekeraar ineens omhoog schiet, omdat de nieuwe maatschappij alleen kijkt naar het aantal schadevrije jaren. Het gebruiken van een no-claimbeschermer biedt dus alleen uitkomst als de verzekerde altijd via de huidige verzekeraar verzekerd zal blijven.

Wanneer duidelijk is welke autoverzekering afgesloten gaat worden, kan er ook nog gekozen worden voor een aanvullende verzekering zoals de rechtsbijstandverzekering. Op vergelijkingswebsites kunnen ook de voorwaarden en de premies voor een rechtsbijstandverzekering vaak vergeleken worden. Zo’n verzekering biedt dekking wanneer er een conflict in het verkeer ontstaat. Een voorbeeld hiervan is wanneer de schuldvraag bij een ongeval onduidelijk is. De rechtsbijstandverzekering kan een expert inschakelen die de verzekerde met raad en daad zal bijstaan. Voordat er een rechtsbijstandverzekering wordt afgesloten, is het belangrijk om goed te controleren of er bij de woonpakketverzekering een complete rechtsbijstandverzekering is afgesloten. Rechtsbijstandverzekeringen worden normaal gesproken per module afgesloten. Voor bestuurders van een voertuig zal dat dan ook de verkeersrechtsbijstandverzekering zijn.

Een andere aanvullende verzekering is de ongevallen-inzittendenverzekering. De bestuurder en de inzittenden krijgen een vast bedrag uitgekeerd bij blijvende invaliditeit of overlijden wanneer er een ongeval heeft plaatsgevonden. Het is hierbij niet van belang wie de schuldige is. Het voordeel is dan ook dat er met de uitkering van het schadebedrag niet gewacht hoeft te worden tot de schuldvraag is beantwoord. Het nadeel van de ongevallen-inzittendenverzekering is echter dat er een vast bedrag wordt uitgekeerd, ongeacht de hoogte van de schade. Het kan dus gebeuren dat de geleden schade hoger is dan het uit te keren bedrag. Passagiers kunnen bij het ontbreken van een ongevallen-inzittendenverzekering de schade vergoed krijgen vanuit de WA-verzekering van de bestuurder of van de tegenpartij indien deze schuldig is aan het ongeval.

Het bedrag dat een verzekerde aan premies voor de verzekering van de auto moet betalen, is afhankelijk van verschillende factoren. Allereerst draait het om de dekking. Het mag voor zich spreken dat de premie van een WA+ volledig cascoverzekering hoger ligt dan de premie voor een auto die alleen via WA verzekerd is. Verder loopt de korting op de premie op naarmate de schadevrije jaren van de verzekerde toenemen, de eerder genoemde no-claimkorting. Ook de woonplaats van de verzekerde is van belang bij het bepalen van de premie. Wanneer de verzekerde woonachtig is in een gebied waar veel auto's gestolen kunnen worden of makkelijker schade gereden wordt door de drukte, dan wordt er een hogere premie berekend. Jonge bestuurders betalen ook een hogere premie. Dit heeft te maken met het feit dat jonge bestuurders minder rij-ervaring hebben en het risico op ongevallen hoger is. Het gewicht van de auto is ook bepalend voor de hoogte van de premie. Een grote, zware auto zal immers meer schade aan kunnen richten dan een kleine, lichte auto. Het aantal kilometers dat de verzekerde jaarlijks verwacht te rijden, is ook voor een deel verantwoordelijk voor de hoogte van de premie. Hoe meer kilometers, des te hoger het risico op een ongeluk. De autoverzekering vergelijken is een eenvoudige manier om een weg in de jungle van de autoverzekeringen te vinden. Door het aanvinken van een aantal voorkeuren komt er een compleet overzicht van verzekeringen en bedrijven tevoorschijn. Hierdoor kunnen de voorwaarden en de premies vrij eenvoudig naast elkaar gelegd worden. Op deze manier wordt er altijd gekozen voor de beste verzekering met de meest uitgebreide dekking tegen de gunstigste premies.

Alle artikelen

autoversicherung-fahranfänger

Hoe de RDW het kenteken beheert

Advies · Wetgeving
autoversicherung-fahranfänger

De ins en outs van de kenteken check

Advies · Wetgeving
Aandachtspunten aankoop occasions

Welke punten worden tijdens een APK uitgevoerd

Advies · Wetgeving
Ontdek meer