Ga naar hoofdinhoud
Vanwege onderhoud is AutoScout24 momenteel slechts beperkt beschikbaar. Dit betreft een aantal functies, zoals contact opnemen met verkopers, inloggen of beheren van uw voertuigen voor de verkoop.

Advertentie richtlijnen

Versie 13.07.2018

De juistheid van verstrekte inhoud op www.autoscout24.nl is essentieel voor de geloofwaardigheid van AutoScout24 en haar adverteerders. Dit levert een directe positieve bijdrage aan de auto verkopen. Het is daarom van groot belang dat u de advertentie richtlijnen nauwkeurig volgt. Hieronder staan de vereiste richtlijnen weergegeven voor zowel tekstuele inhoud als afbeeldingen.

1.1 De inhoud van uw advertentie dient correct te zijn wat vorm en inhoud betreft. Aangeleverde informatie dient betrouwbaar en in overeenstemming met de advertentie richtlijnen te zijn. Als niet betrouwbaar worden beschouwd:

 • Advertentieprijzen die niet volgens de consumentenwetgeving staan vermeld;
  - Exclusief BTW
  - Exclusief BPM
  - Exclusief onvermijdbare kosten, zoals afleverkosten
 • Aankoopadvertenties;
 • Aanbieding van voertuigen die al verkocht zijn;
 • Verduisteringsaanbiedingen;
 • Aanbiedingen van leasing van bedrijfsvoertuigen;
 • Aanbiedingen die niet serieus zijn; bijvoorbeeld € 1 of € 999.999
 • Aanbiedingen die tot doel hebben andere goederen of diensten aan te bieden;
 • Aanbiedingen ingevoerd door handelaars handelend als privépersonen om elke betalingsverplichting te vermijden; als ook
 • Aanbiedingen die duidelijk een onjuiste prijsindicatie bevatten, bijvoorbeeld:
  - Prijsindicaties die de verschuldigde BTW voor voertuigen die er aan zijn onderworpen, niet vermelden;
  - Indicatie van voorschotten in het veld dat betrekking heeft op de prijs van de aanbiedingen van financiering van voertuigen;
  - Indicatie van de vervaldata in het veld dat betrekking heeft op de prijs van de aanbiedingen van financiering van voertuigen;
  - Indicatie van een prijs voor de voertuigen die uitsluitend worden verkocht via een financiering of leasing.
 • Dubbele advertenties
 • Auto/motor onderdelen
 • Import/tussenhandelaar; voertuigen die in het buitenland geregistreerd staan (dan wel voertuigen die u niet in bezit heeft)
 • Veiling auto´s

1.2 De advertentieruimte die AutoScout24 ter beschikking stelt, dient volledig en waarheidsgetrouw te worden ingevuld. De gebreken aan het voertuig alsook alle omstandigheden die de waarde van het voertuig kunnen verminderen, mogen niet worden weggelaten.

1.3 0900-nummer of andere telefonische dienstennummers waar extra kosten aan zijn verbonden zijn niet toegestaan.

1.4 Het invoeren van inhoud door u namens een derde is niet toegestaan, tenzij de betrokken persoon schriftelijk toestemming heeft gegeven.

2.1 Het plaatsen van beeldbestanden die geen betrekking hebben op het aangeboden voertuig is niet toegestaan. Uitsluitend beeldmateriaal waarvan u het gebruiksrecht heeft mogen gebruikt worden. Eventuele afbeeldingen met auteursrechten van derden zijn hiervan uitgesloten. Beelden mogen niet misleidend zijn en dienen de werkelijke conditie van het voertuig te weerspiegelen. Indien u beelden uit een catalogus gebruikt, dient u dit expliciet te vermelden.

2.2 Indien u een logo invoegt als beeldmateriaal mag dit uitsluitend uw eigen logo (autobedrijf) zijn. Gebruik van andere logo’s zijn niet toegestaan.