Ga naar hoofdinhoud
Vanwege onderhoud is AutoScout24 momenteel slechts beperkt beschikbaar. Dit betreft een aantal functies, zoals contact opnemen met verkopers, inloggen of beheren van uw voertuigen voor de verkoop.
Nieuwe Auto

Informatie over Nieuwe auto

Een nieuwe auto is een voertuig dat nog geen kentekenbewijs bezit ennog geen kilometers heeft gereden. De aanduiding nieuwe auto is nietidentiek aan de term fabrieksnieuw. Als fabrieksnieuw staan namelijkalle voertuigen te boek die inmiddels van kentekenbewijzen zijnvoorzien. Dit kenteken dient echter via de autodealer te lopen en magenkel een dag- of tijdelijke toelating te zijn.

Het voordeel van een nieuwe auto ligt voor de hand. Of we het nu overde carrosserie of het interieur hebben – alles is nieuw en inoptimale toestand. Bovendien kan men een nieuwe auto meestal naar eigenwens laten uitrusten en inrichten. De klant kan dus zelf beslissen metwelk vermogen, welke lakkleur en welke extra’s hij zijnnieuwe auto wil uitrusten. Een ander voordeel is de garantie vanéén tot twee jaar die veel fabrikanten geven opnieuwe auto’s. Als de software van een nieuwe Mercedes eenfout bevat of de airconditioning van de Audi uitvalt, kan men eendealerwerkplaats opzoeken, waarna de nieuwe auto weer helemaal in ordewordt gemaakt.

Maar nieuwe auto’s hebben niet alleen voordelen. Deaanschafprijs is aanzienlijk hoger dan bij tweedehands auto’sen de afschrijvingen zijn tegelijkertijd enorm hoog. Wie bij eenautofabrikant werkt, kan echter vaak nieuwe auto’s tegenspeciale condities kopen, zodat er nauwelijks waardeverlies optreedtals de auto binnen een jaar wordt doorverkocht.

Wie een auto voor langere tijd zoekt, zou zich niet moeten latenafschrikken door de hoge aanschafprijzen en het waardeverlies van nieuwauto’s. Het nadeel dat een nieuwe auto eerst langdurig moetworden ingereden, geldt tegenwoordig niet meer op dezelfde manier alsvroeger. Inmiddels zijn nieuwe auto’s technisch zodanigontwikkeld, dat het al na enkele kilometers mogelijk is om er normaalmee te rijden.