Waarvoor wordt een ambulance gebruikt?

Een ambulance is een voertuig waarmee medische hulpverleners naar een plaats van bestemming worden vervoerd. Vaak worden ambulances ingezet wanneer er een ongeluk heeft plaatsgevonden, of iemand onwel is geworden. Iedere ambulance is voorzien van speciale uitrusting, waarmee medische assistentie kan worden verleend. Ook kunnen ambulances, afhankelijk van welk type het betreft, patiënten vervoeren om deze mee te nemen naar een ziekenhuis of EHBO-post.

Verschillende soorten ambulances

Er zijn verschillende soorten ambulances. Ten eerste kan onderscheid gemaakt worden tussen reguliere ambulances, rapid responders en traumahelikopters. Reguliere ambulances en rapid responders worden vaak ingezet vanaf een centrale ambulancepost. Van hieruit kunnen de voertuigen worden ingezet wanneer zich een voorval voordoet waarbij medische assistentie noodzakelijk is. Een reguliere ambulance beschikt over de noodzakelijke apparatuur en materialen om ter plaatse eerste medische hulpverlening te kunnen bieden. Tot de standaarduitrusting behoren onder andere een defibrillator, een brancard, zuurstof flessen, medicijnen en verbandmateriaal. Een rapid responder is veelal een motor of kleine auto, die snel en wendbaar is. Op deze manier kan de rapid responder snel op de plaats van bestemming zijn. De rapid responder is met name bedoeld om acute zorg te bieden. Doordat een rapid responder minder ruimte heeft, kan deze geen patiënten vervoeren en heeft deze ook vaak minder materialen en middelen tot zijn beschikking.Door de jaren heen zijn in Nederland verschillende soorten reguliere ambulances gebruikt. Tot aan het begin van deze eeuw werd veel gebruik gemaakt van de personenwagen. Dit is een lage ambulance die qua uiterlijk gelijkenissen toont met een stationwagen. Het voordeel van deze auto's is dat ze stabiel en comfortabel zijn voor de patiënt. De personenwagens werden vaak gefabriceerd door Volvo en Mercedes Benz. De laatste twee decennia is echter met name de bestelwagen populair als ambulance. Deze ambulance is met name een stuk hoger, waardoor er meer ruimte in de ambulance is. Er is in de bestelwagen voldoende ruimte voor een patiënt en de benodigde apparatuur. Ook is het mogelijk om een arts achterin naast de patiënt te laten plaatsnemen. Daarnaast is de bestelwagen hoger dan een personenwagen. Hierdoor is het iets lastiger om de patiënt in de auto te leggen. Om dit op te lossen worden verstelbare brancards gebruikt, die eenvoudig in de hoogte kunnen worden bijgesteld. De ambulance van het type bestelwagen wordt vaak gefabriceerd door Mercedes en Chevrolet.

Vereisten voor een ambulance

Voor alle soorten ambulances geldt dat ze patiënten stabiel moeten kunnen vervoeren. Om deze reden wordt de binnenkant van de ambulance goed gestabiliseerd, door onder andere de vering en de motor aan te passen. Daarnaast worden de ambulances voor hun herkenbaarheid voorzien van de kenmerkende kleuren en stickers, en er wordt een zwaailicht met sirene op het dak geplaatst.
Naar boven